Historia

Obywatelski Blok Samorządowy został zainicjowany w grudniu 2001r. jako lokalny ruch środowiskowy i płaszczyzna współdziałania poszczególnych gmin powiatu dzierżoniowskiego. Czternastu przedstawicieli gmin powiatu podpisało wówczas deklarację założycielską i uroczyście odsłonięto logo OBS-su. Bielawę reprezentowali  Zbigniew Rak i Zbigniew Dragan.

W roku 2002 na jego bazie utworzono Komitet Wyborczy, który w odbywających się w tymże roku wyborach samorządowych odniósł duże sukcesy.

Z tego ugrupowania wywodził się m.in. Zbigniew Rak (Starosta Dzierżoniowski), Marek Piorun (Burmistrz Dzierżoniowa), Tadeusz Mateusiak (Burmistrz Niemczy), wprowadzono też wielu radnych do rad gmin i powiatu.

W styczniu 2003 roku OBS jako stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze sądowym. Jest to ugrupowanie skupiające osoby o poglądach centroprawicowych.

Koło w Bielawie zostało utworzone w wyniku uchwały  Nr 11/2004 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 listopada 2004r. Jego pierwszym przewodniczącym został Zbigniew Rak.

 

Obywatelski Blok Samorządowy jest stowarzyszeniem polityczno – społecznym o charakterze lokalnym.