Walne Zebranie Sprawozdawcze

28 czerwca odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członkow Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy, podczas którego omówiono działalność całego OBS-u, jak i poszczególnych kół. Roczne działania bielawskiego koła OBS przedstawił jego przewodniczący Tomasz Tkacz.
 Po udzieleniu absolutorium Zarządowi OBS, na czele z prezesem Markiem Piorunem, wypracowano wspólnie wnioski do dalszej pracy stowarzyszenia, w tym konkretne działania związane z wyborami samorządowymi w 2018 roku.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy i zostaw odpowiedź!

Dodaj komentarz

Chcąc opuścić <em>phasis na Twój komentarz?

Trackback URL http://obsbielawa.pl/2017/06/30/walne-zebranie-sprawozdawcze/trackback/